Rudolf Novotný

Historie

Tradice obchodu ve Vnoučkově ulici spadá až do období první republiky a je spjata s Františkem Novotným. Ten vlastnil dům na rohu dnešní Vnoučkovy a Tyršovy ulice (dnes OD Baťa), ve kterém provozoval obchod s lahůdkami. Tento dům po čase prodal expandujícímu zlínskému podnikateli Baťovi a za utržené peníze postavil nový obytný dům (dnes OD Horák a Horáková). Obchod s lahůdkami v budově dle smlouvy na 10 let zachoval, ovšem přemístil ho z rohu ulic více do Tyršovy ulice.

Po vypršení lhůty 10 let se v roce 1936 lahůdky přestěhovaly do přízemí domu ve Vnoučkově ulici č.p. 676 (dnes Obchod u Novotných). To už živnost převzal Rudolf Novotný, syn Františka. Ten u otce v obchodě nejprve prodával a po čase zdědil obchod i celý dům č.p. 676, zatímco nově postavený obytný dům připadl dvěma Rudolfovým sestrám.

lahůdky František Novotný

Rudolf provozoval v přízemí domu č.p. 676 lahůdkářství a v 1. patře domu bydlel se svou rodinou. Prodej lahůdek, ač omezený, zachoval i během smutného období 2. světové války. Než se po válce stačil obchod opět oživit, přišel rok 1948 a zákaz soukromého podnikání. Dům č.p. 676 připadl státu.

lahůdky Rudolf Novotný v domě č.p. 676

V obchodních prostorách domu se vystřídalo několik obchodů, zatímco v 1. patře bydleli manželé Rudolf a Marie Novotní v podnájmu až do smrti Rudolfa v roce 1981.

Po další, nejsmutnější období obchodu rodiny Novotných, sloužil již opuštěný dům č.p. 676 jako sklad pro sousední prodejnu obuvi (dnešní OD Baťa).

vpravo František Novotný v obchodě

Novodobé dějiny Obchodu u Novotných začínají listopadem 1989. Po nastalých změnách a navracení znárodněného majetku původním vlastníkům připadl dům č.p. 676 dceři Rudolfa Novotného, Věře. Byl zchátralý a nepoužitelný pro obchodní aktivity.

Obnovy prodejny v domě č.p. 676 se ujal zeť majitelky Jiří Šístek. Po náročné rekonstrukci otevřel v září 1993 dveře prvnímu zákazníkovi obchod, na počest zakladatelů i podle zažitého názvu pojmenovaný Obchod u Novotných. Již ne rodinné lahůdkářství, ale obchod s metráží. Brzy bylo otevřeno 1. patro s nabídkou bytového textilu a po rozšíření zadní části oddělení pánských košil.

Dalším důležitým rokem pro Obchod u Novotných byl rok 2000, kdy proběhla rozsáhlá přestavba domu č.p. 676. Bylo rozšířeno 1. patro a další nevyužité prostory byly změněny na obchodní plochu. První patro od té doby patří bytovému textilu, v přízemí byla rozšířena pánská móda. V roce 2013 oslavil Obchod u Novotných 20 let své novodobé existence.